Gwarancje ubezpieczeniowe

Zawieramy gwarancje ubezpieczeniowe z realizatorami usług, które chronią zleceniodawcę w razie niewykonania zlecenia lub nienależytego wywiązania się ze swoich obowiązków przez zleceniobiorcę. Gwarant jest zobowiązany w takiej sytuacji do wypłaty odszkodowania na rzecz beneficjenta. Wśród oferowanych przez nas gwarancji ubezpieczeniowych można wyróżnić:

  • gwarancje finansowe,
  • gwarancje przetargowe,
  • gwarancje należytego wykonania,
  • gwarancje właściwego usunięcia wad i usterek,
  • gwarancje zwrotu zaliczki,
  • gwarancje kaucyjne.

 

Banknoty w metalowym domku


Jeśli masz pytania, kliknij przycisk i napisz do nas za pomocą prostego formularza kontaktowego. Odpowiemy tego samego dnia.

Czytaj więcej