Ubezpieczenia majątkowe

Ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte domy jednorodzinne (również w trakcie budowy) oraz lokale mieszkalne znajdujące się w budynkach wielorodzinnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi, a także wolnostojące domki letniskowe, w tym holenderskie. W ramach ubezpieczenia ochroną objęte mogą być poza samą bryłą obiektu jego stałe elementy oraz ruchomości domowe znajdujące się wewnątrz (np. meble, sprzęt RTV i AGD itp.). Zakres odpowiedzialności w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia obejmować może:

  • zdarzenia losowe, np. pożar, dym i sadzę, trzęsienie ziemi, huragan, powódź, napór śniegu, przepięcia, zalanie, stłuczenie szyb;
  • ryzyka kradzieżowe, czyli kradzież z włamaniem, rabunek i dewastacja, przez którą należy rozumieć każde celowe zniszczenie dokonane przez osoby trzecie;
  • usługi Assistance, obejmujące pomoc medyczną w przypadku nieszczęśliwego wypadku oraz interwencję specjalisty np. hydraulika w przypadku zalania;
  • odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym, chroniącą od nieprzyjemnych konsekwencji finansowych związanych z koniecznością naprawy szkody wyrządzonej osobie trzeciej np. w wyniku zalania,
  • formuła all risk.

 

Model domu na kartce papieru


Jeśli masz pytania, kliknij przycisk i napisz do nas za pomocą prostego formularza kontaktowego. Odpowiemy tego samego dnia.

Czytaj więcej