Ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenie na życie jest to umowa cywilno-prawna, która pozwala na zabezpieczenie przyszłych, powstałych w wyniku zdarzenia losowego, potrzeb finansowych osoby ubezpieczonej. Ubezpieczenie na życie może przyjąć formę ochronną (choroba, wypadek, zgon), formę oszczędnościową (kapitał, renta) lub być kombinacją powyższych wariantów. Może też stanowić zabezpieczenie zobowiązań – pożyczki lub kredytu. Prawodawstwo polskie nie ogranicza liczby umów ubezpieczenia na życie zawartych na rzecz tej samej osoby. Osoba zawierająca polisę na życie może być ubezpieczona w różnych zakładach ubezpieczeń, w tym samym lub innym zakresie świadczeń. W przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego świadczenie zostaje wypłacone z każdej polisy (pod warunkiem, że zdarzenie zostało ujęte w zakresie odpowiedzialności danej umowy). Wszystkie należne świadczenia wypłacone przez towarzystwa ubezpieczeniowe nie ograniczają świadczeń wypłacanych z ubezpieczenia społecznego.

 

Szpital


Jeśli masz pytania, kliknij przycisk i napisz do nas za pomocą prostego formularza kontaktowego. Odpowiemy tego samego dnia.

Czytaj więcej