Ubezpieczenia firmy

Oferta ubezpieczeniowa adresowana jest do przedsiębiorców, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą. W ramach oferowanych ubezpieczeń przedmiotem ochrony mogą być objęte m.in.:

 • środki trwałe;
 • środki obrotowe;
 • rzeczy ruchome przyjęte do sprzedaży lub w celu wykonania usługi;
 • nakłady inwestycyjne;
 • mienie pracownicze;
 • wartości pieniężne;
 • OC działalności gospodarczej.

 

Dokumenty na biurku


Ubezpieczenie może obejmować następujący zakres ochrony:

 • ogień i inne zdarzenia losowe;
 • kradzież z włamaniem i rabunek (również w miejscu strzeżonym lub garażu);
 • dewastacja;
 • katastrofa budowlana;
 • stłuczenie i uszkodzenie szyb oraz innych przedmiotów szklanych;
 • szkody elektryczne;
 • mienie w transporcie od ognia i innych zdarzeń losowych, w wyniku wypadku środka transportu, upadku przedmiotu na środek transportu,

 

Ponadto ochronę ubezpieczeniową można rozszerzyć o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, w tym w zakresie:

 • OC pracodawcy;
 • OC za szkody wynikające z wadliwego wykonania czynności prac lub usług;
 • OC najemcy - szkody w nieruchomościach;
 • OC najemcy - szkody w rzeczach ruchomych;
 • OC przewoźnika w ruchu krajowym i międzynarodowym.

 


Jeśli masz pytania, kliknij przycisk i napisz do nas za pomocą prostego formularza kontaktowego. Odpowiemy tego samego dnia.

Czytaj więcej