Ubezpieczenia komunikacyjne

W ramach ubezpieczeń komunikacyjnych oferujemy ubezpieczenie OC, AC, Assistance, a także NNW i Zieloną Kartę.

 

Trójkąt ostrzegawczy za samochodem


OC komunikacja

Posiadacz pojazdu mechanicznego jest obowiązany zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC, chroniącą posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu. To obowiązkowe ubezpieczenie, które w razie spowodowania wypadku gwarantuje, że ubezpieczony nie ponosi kosztów związanych z odszkodowaniem na rzecz osoby poszkodowanej.
Przepisy dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych stosuje się także do posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym przed jego rejestracją, jak również do posiadacza lub kierującego pojazdem zarejestrowanym za granicą, niedopuszczonym do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do posiadacza lub kierującego pojazdem historycznym od chwili wprowadzenia tych pojazdów do ruchu.

 


AC komunikacja

Autocasco to dobrowolne ubezpieczenie pojazdu na wypadek jego uszkodzenia, zniszczenia oraz kradzieży, zawierane z możliwością rozszerzenia o ryzyka i oferowane opcje dodatkowe. Zawarcie polisy AC gwarantuje ponadto wypłatę odszkodowania nie tylko w przypadku zdarzeń losowych, jak uszkodzenia powstałe w wyniku kolizji, lecz również zniszczenia w przypadku działania sił natury. Polisa AC może być również rozszerzona o dodatkowe opcje ubezpieczenia jak np. Assistance, NNW kierowcy i pasażera, ubezpieczenie szyb lub ochronę prawną.

 


Assistance

Ubezpieczenie Assistance to dobrowolna polisa zawierana najczęściej jako rozszerzenie ubezpieczenia OC lub AC. Pozwala ona na uzyskanie pomocy w razie problemów z samochodem, szczególnie podczas kolizji. W zależności od wariantu i zakresu odpowiedzialności Assistance może obejmować:

 • pomoc informacyjną,
 • naprawę pojazdu w miejscu zdarzenia,
 • dostarczenie paliwa,
 • holowanie do stacji serwisowej lub miejsca zamieszkania,
 • organizację i pokrycie kosztów wynajmu pojazdu zastępczego,
 • otwarcie pojazdu w przypadku zagubienia lub zatrzaśnięcia kluczyków,
 • pomoc przy awarii akumulatora, ogumienia, oświetlenia pojazdu, alarmu,
 • dostawę części zamiennych,
 • organizację i pokrycie kosztów zakwaterowania oraz kosztów podróży do miejsca zamieszkania,
 • pomoc medyczną dla kierowcy i pasażerów (kierowca zastępczy, wizyta lekarza/pielęgniarki, dostawa leków),
 • usługi concierge (organizacja wymiany opon, myjni, dostarczenie kwiatów itp.).

 


NNW i Zielona Karta

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) kierowcy i pasażera, to gwarancja wypłaty świadczenia dla osoby kierującej oraz osób znajdujących się w pojeździe, które ucierpiały na skutek wypadku komunikacyjnego. Ubezpieczenie NNW zapewnia zatem ochronę zdrowia i życia osób podróżujących samochodem. Ubezpieczenie to stanowi najbardziej popularną formę rozszerzenia obowiązkowego ubezpieczenia OC oraz dobrowolnego ubezpieczenia AC.
Zielona Karta stanowi uzupełnienie obowiązkowej polisy komunikacyjnej OC. Jest to polisa obowiązkowa dla osób wyjeżdżających do krajów objętych wymogiem posiadania Międzynarodowej Karty Ubezpieczenia Samochodowego. Obowiązek posiadania Zielonej Karty istnieje na terytorium takich państw, jak: Albania, Białoruś, Azerbejdżan, Iran, Izrael, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Czarnogóra, Tunezja, Turcja, Rosja oraz Ukraina.

 


Jeśli masz pytania, kliknij przycisk i napisz do nas za pomocą prostego formularza kontaktowego. Odpowiemy tego samego dnia.

Czytaj więcej