Podróże i koszty leczenia za granicą

Ubezpieczenie skierowane jest do osób wyjeżdżających w podróż zagraniczną lub krajową. Polisa gwarantuje optymalną ochronę obejmującą pełny zwrot kosztów leczenia i leków, ochronę przed następstwami nieszczęśliwych wypadków, a także szeroki pakiet usług Assistance oraz organizację i całkowite pokrycie kosztów transportu medycznego. Każdą polisę można ponadto rozszerzyć o dodatkowe ryzyka, w tym o wykonywanie pracy za granicą bądź o choroby przewlekłe. W zależności od wybranego wariantu ubezpieczenie może obejmować:

  • koszty leczenia ubezpieczonego, który przebywając za granicą musiał bezzwłocznie poddać się leczeniu w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem;
  • koszty związane z przewiezieniem chorego lub transportem zwłok do Polski;
  • następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na trwałym uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci ubezpieczonego wywołane przyczyną zewnętrzną;
  • pomoc prawną lub finansową oraz koszty związane z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem za granicą, nie objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach ryzyka kosztów leczenia i NNW, m.in. powrót członków rodziny Ubezpieczonego, zastępczy kierowca, opieka nad nieletnimi dziećmi, koszty odwiedzin osób bliskich, kontynuacja zaplanowanej podróży;
  • straty finansowe związane z koniecznością odwołania przez ubezpieczonego – z przyczyn losowych – uczestnictwa w zagranicznej imprezie turystycznej i/lub anulowania biletu podróżnego;
  • bagaż podróżny znajdujący się pod opieką ubezpieczonego, powierzony zawodowemu przewoźnikowi na podstawie dokumentu przewozowego, pozostawiony: za pokwitowaniem w przechowalni bagażu, w miejscu zakwaterowania lub w zamkniętym bagażniku samochodu na strzeżonym parkingu;
  • odpowiedzialność cywilną za wyrządzone przez ubezpieczonego szkody rzeczowe i osobowe.

 

Kapelusz na walizce

Jeśli masz pytania, kliknij przycisk i napisz do nas za pomocą prostego formularza kontaktowego. Odpowiemy tego samego dnia.

Czytaj więcej